หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบลบางนา
ผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบลบางนา
สาธารณูปโภคพร้อมใช้ ใส่ใจคุณภาพชีวิต
สืบสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากฝีมือประชาชน
ตำบลบางนา
ศาสนาในตำบลบางนา
1
2
3
4
5
 
อบต.บางนา ยินดีต้อนรับคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาเป็นการปกครอง ที่รวม 2 ตำบลเข้าด้วยกัน คือ ตำบลบางนา และตำบลกะทุ่ม
  ประวัติตำบลบางนา
    ตำบลบางนา เดิมชื่อบ้านบางมอญตั้งอยู่เขตอำเภอนครใหญ่ คืออำเภอมหาราชในปัจจุบัน เหตุที่ชื่อบางมอญ เนื่องจากมีครอบครัวมอญมาจากเมืองสามโคก นำเรือมาค้าขายในบริเวณนี้ แล้วเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาชุกชุม เวลาว่างมีการปั้นหม้อ ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านบางมอญ ต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบางนา เนื่องจากมีนาจำนวนมาก
  ประวัติตำบลกะทุ่ม
    ตำบลกะทุ่ม เป็นตำบลที่มีพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแยกเป็น 2 กลุ่ม มี 2 ชื่อ คือ บ้านกะทุ่ม และบ้านหนองจิก สำหรับกลุ่มบ้านกะทุ่มจะพบว่ามีต้นกะทุ่มเกิดขึ้นมากมาย และกลุ่มบ้านหนองจิกจะพบว่ามีต้นจิกเกิดขึ้นตามหัวไร่ปลายนา และพื้นที่หมู่บ้านมากมาย ส่วนการตั้งชื่อนั้น ใช้ชื่อว่าตำบลกะทุ่ม
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางนา
อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลบางนาและตำบลกะทุ่ม มีพื้นที่ตำบลบางนา 10.20 กิโลเมตร ตำบลกะทุ่ม 8.68 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 18.88 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากอำเภอมหาราช ประมาณ 13 กิโลเมตร
 
 
ตำบลบางนา
  จำนวนประชากรทั้งหมด 2,004 คน แยกเป็น
  ชาย 947 คน คิดเป็นร้อยละ 47.26
  หญิง 1,057 คน คิดเป็นร้อยละ 52.74
  จำนวนครัวเรือน 649 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 196.47 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลกะทุ่ม
  จำนวนประชากรทั้งหมด 1,297 คน แยกเป็น
  ชาย 625 คน คิดเป็นร้อยละ 48.19
  หญิง 672 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81
  จำนวนครัวเรือน 452 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 149.42 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช
ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง
ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 035-765-349

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา หมู่ที่ 3 ต.บางนา อ.มหาราช
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์ : 035-765-349 , 035-765-333
  จำนวนผู้เข้าชม 7,907,886 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10