หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 3 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรัง หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่องพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพสำหรับประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๘(Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ Home Isolation สำหรับช่วยเหลือประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ Home Isolation(ณ รร.วัดตะบอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ Home Isolation สำหรับช่วยเหลือประชาชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(COVID๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2