หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสมชาย ปิ่นสุวรรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. บริเวณหน้าบ้านนายสมชาย ปิ่นสุวรรณ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกปรับหลุมบ่อจากศาลาโคกตาล หมู่ที่ 5 ตำบลบางนาถึงบ้านนายสาโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง บริเวณหน้าบ้านนางลั่นทม หมู่ที่ ๕ ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและจัดอาหารว่าง เนื่องในการจัดงาน รำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน เนื่องในการจัดงาน รำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อ คสล.และท่อPVC บริเวณข้างบ้านพักชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5