หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โดส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๐๐๐ โดส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังจากสะพานปากลาด ถึง ประตูน้ำหนองกระจับ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะทุ่ม ถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาด ๓.๐๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาด ๓.๐๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาด ๓.๐๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาด ๓.๐๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาด ๓.๐๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8