หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ ๙๑๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ลูกรัง ๑,๐๑๐ ลบ.ม. อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ลูกรัง ๑,๐๑๐ ลบ.ม. อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6