หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑ [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 212  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 22 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 139  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) [ 20 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 130  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 14 ก.ค. 2558 ]  อ่าน : 134  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ 12 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 145  
 
  (1)