หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 111  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ.๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 148  
 
  (1)